Martin & Jacob

Konferencja marketingowa
dla branży rolnej

Martin & Jacob jest inicjatorem oraz organizatorem pierwszej w Polsce konferencji dla branży rolnej oraz wielu innych licznych wydarzeń skierowanych do rynku agro. Pierwsza konferencja na temat marketingu rolniczego odbyła się w roku 2003. Martin & Jacob organizował również wspólnie z Polską Izbą Nasienną cykl Konferencji nasiennych adresowanych do rolników, mediów rolniczych oraz firm i instytucji w sektorze rolnym. Konferencje rolnicze oraz konferencje marketingu rolniczego realizowane przez Martin & Jacob spotykały się zawsze z uznaniem właściwego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A wiele z nich ma miejsce w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Martin & Jacob wspólnie z agrofoto.pl jest również organizatorem pierwszej konferencji na temat wykorzystania internetu w marketingu rolniczym - Konferencja „Rolnictwo internetowe”.

Spis treści

Konferencja komunikacji marketingowej w rolnictwie

konferencja komunikacji marketingowej w rolnictwie

Pierwsza konferencja marketingowa skierowana do branży rolnej odbyła się 9 lipca 2003 roku w Warszawie.

Podczas konferencji marketingu rolnego Arkadiusz Wódkowski, współwłaściciel Agencji Badań Marketingowych ABM zaprezentował wyniki pierwszego ogólnopolskiego panelu badawczego gospodarstw rolnych Agribus. Z kolei Marcin Chrobot, założyciel i prezes Martin & Jacob przedstawił raport na temat wydatków reklamowych firm z sektora rolnego w mediach rolniczych – Agriculture Monitoring System.

Z ciekawostek można dodać, że największy udział w wydatkach reklamowych w tamtym czasie miała firma Bayer Cropscience i w całości wydatków na reklamę rolniczą udział Bayer wynosił około 30 proc. branży producentów środków ochrony roślin. Z kolei największe przychody z reklamy rolniczej notował miesięcznik Top Agrar Polska.

- Pragnę poinformować, iż I Konferencja komunikacji marketingowej w rolnictwie, została przyjęta z dużym zainteresowaniem uczestników. Zaprezentowane najnowsze wyniki badań studium Agriculture Monitoring System™ oraz narzędzie do analiz danych AgriReport™ stanowiły grunt do dyskusji plenarnej na temat marketingu rolniczego

– mówił po konferencji Marcin Chrobot

II Konferencja komunikacji marketingowej w rolnictwie

Kolejne wydarzenie z cyklu marketingu rolniczego skierowanego do firm, instytucji, przedsiębiorstw działających w sektorze rolnych odbyło się w lutym 2004 roku. Wydarzenie objął honorowym patronatem Pan Wojciech Olejniczak, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dr Józef Pawlak reprezentujący Top Agrar Polska wyjaśniał rolę prasy rolniczej, jako źródła edukacji producentów rolnych. Marcin Chrobot, prezes Martin & Jacob na podstawie wystąpienia „Kulturowe determinanty zachowań nabywczych producentów rolnych” zaprezentował jak skutecznie komunikować się z rolnikiem.

Z kolei Sebastian Nowacki, współwłaściciel Agencji Badań Marketingowych ABM przedstawił raport Agribus – ogólnopolskie badanie producentów rolnych i ich gospodarstw rolnych. Zaś Jacek Nowakowski z firmy Kleffmann interesująco opowiadał „Hurtownik i detalista - tylko sprzedawca czy również ekspert wpływający na decyzje producentów rolnych?" - wnioski badawcze z Agriculturale Marketing Information System i możliwość ich aplikacji w opracowaniu strategii marketingowych.

Konferencję zakończył Paweł Musiał, współzałożyciel Martin & Jacob podsumowując sytuację w reklamie rolniczej oraz wydatkach na reklamę rolniczą - Ile? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Najnowsze wskaźniki oraz inicjatywy badawcze AgricultureMonitoringSystem. Prezentacja Pawła spotkała się z dużym zainteresowaniem, ponieważ poruszała nowe obszary związane z marketingiem rolniczym.

Konferencja marketingu rolniczego odbywała się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ulicy Wspólnej 30, w sali Wzorcownia na piętrze 4. Po konferencji wszyscy uczestnicy mogli debatować i wymieniać się opiniami na temat marketingu rolniczego w restauracji ministerialnej.

Na temat konferencji miesięcznik Brief pisał „Inicjatywę konferencji osobiście poparł Pan Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja jest skierowana Konferencja skierowana jest do międzynarodowych koncernów oraz polskich firm z sektora agrarnego.”

III Konferencja komunikacji marketingowej w rolnictwie

W marcu 2005 roku miała miejsce trzecie wydarzenie w zakresie marketingu rolniczego. Konferencja marketingowa dla branży rolnej odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciecha Olejniczaka. Patronat mediowy sprawował Marketing w Praktyce.

Konferencja adresowana do międzynarodowych koncernów, polskich firm z sektora rolnego, instytucji finansowych i leasingowych, firm telekomunikacyjnych, instytucji ubezpieczeniowych, mediów, potencjalnych wchodzący do sektora rolnego.

Konferencja marketingu rolniczego organizowana przez Martin & Jacob to bezpłatne sympozjum poświęcone kształtującej się nowej dyscyplinie marketingowej jaką jest marketing agrarny. Tematem przewodnim Konferencji jest stan polskiego AgriMarketingu. Zaplanowane zostały dwie sesje. W pierwszej zostaną przedstawione wystąpienia poświęcone problemom skutecznego planowania mediów oraz stosowanych strategii mediowych i ponoszonych wydatków reklamowych na kampanie rolnicze. Druga sesja ma na celu nakreślić obraz marki agrarnej, czyli jak postrzega ją producent rolny i jak należy ją pozycjonować. Sesja zostanie zamknięta panelem dyskusyjnym na temat „Współczesnego marketingu agrarnego”. Wystąpienia na temat marketingu rolniczego mieli: Joanna Nogieć (Martin & Jacob), Krzysztof Białkowski (Uniwersytet Jagieloński), Mariusz Chrobot (Martin 7 Jacob), Sebastian Nowacki (ABM), Marcin Chrobot (Martin & Jacob).

O konferencji Marcin Chrobot mówił: Zamierzenie „zebrania” w jednej sali osób zajmujących się marketingiem rolniczym powstało w 2003. Było wynikiem próby konsolidacji branży oraz zaproponowania wymiany doświadczeń. Pierwsza Konferencja Agro Marketingu odbyła się w lipcu 2003. Prekursorami byli Arkadiusz Wódkowski z ABM Agencji Badań Marketingowych oraz Marcin Chrobot z Martin&Jacob. W ubiegłym roku (2004) honorowy patronat nad Konferencją objął Minister Wojciech Olejniczak. Jest to nadal jedyne wydarzenie tego typu organizowane przez agencje marketingowe dla branży agrarnej. Po drugiej Konferencji reprezentant liczącej się firmy agrochemicznej powiedział „Dopiero nowe firmy marketingu rolniczego zdecydowały się zebrać Klientów rolniczych w jednej sali (...)” Właśnie dlatego przygotowaliśmy już trzecią imprezę dla branży Agro Marketingu.

Dowiedz się więcej

Rynek reklamy w rolnictwie – Konferencja marketingu rolniczego

Wydatki na reklamę skierowaną do sektora agrarnego w 2004 wyniosły ponad 44,5 mln. złotych netto przed rabatami. Prasa rolnicza, jako medium najchętniej wykorzystywane przez reklamodawców, skupiła 76 proc. wydatków reklamowych oraz zanotowała 14 proc. wzrost przychodów w stosunku do 2003 roku. W tym i w latach następnych udział tego medium będzie nadal dynamicznie wzrastał – takie wnioski płyną z najnowszych danych zaprezentowanych przez agencję marketingu agrarnego Martin & Jacob na III Konferencji Komunikacji Marketingowej w Rolnictwie.

Mariusz Chrobot - specjalista ds. monitoringu mediów rolniczych - zauważa, że firmy bezpośrednio związane z rolnictwem najczęściej większość swoich budżetów lokują w prasie rolniczej. Nowe firmy, wchodzące na rynek agrarny i nie związane z nim bezpośrednio, w działaniach reklamowych najczęściej wykorzystują radio (PR1) i telewizję (TVP1, TVP3), budując głównie zasięg kampanii. Udział tych mediów w stosunku do całościowych wydatków branży nadal jednak jest niewielki.

Miesięcznik top agrar Polska jest zdecydowanym liderem we wpływach reklamowych i skupia 22,61 proc. prasowych wydatków na reklamę. Największą aktywność reklamową w prasie w 2004 roku miały dwie najbardziej znane rolnicze marki - Bayer CropScience oraz BASF, przeznaczając na reklamę w tym medium po niespełna dwa miliony złotych.

Swoistym motorem napędowym branży agrarnej są wydatki na środki ochrony roślin, które w rolnictwie można traktować jako grupę dóbr szybkozbywalnych. Rolnicy kupują po kilka a nawet kilkanaście różnych produktów do ochrony roślin, co skutkuje bardzo intensywnymi działaniami reklamowymi. Ponad 24 proc. wszystkich wydatków na reklamę skupia się właśnie na tej grupie” – dodaje Mariusz Chrobot.

W pierwszym półroczu ubiegłego roku aktywność reklamowa firm była największa. Związane jest to głównie z sezonowością prac rolniczych, jednak również akcesja Polski do Unii Europejskiej zintensyfikowała działania reklamowe, głównie instytucji finansowych oraz rolniczych agencji rządowych.

Agencja Martin & Jacob na podstawie zebranych danych prognozuje wzrost wydatków na reklamę w sezonie 2005 o około 20%, co związanie jest m.in. z rosnącym zainteresowaniem firm spoza branży rolnej.

Przyszłość prasy rolniczej to regionalizm

Zdaniem Joanny Nogieć, specjalisty ds. planowania mediów, będzie się zmieniać rynek mediów rolniczych. Prognozuje się najwięcej zmian dokona się w zakresie dostosowywania poszczególnych tytułów prasowych do wymagań nowoczesnych kampanii reklamowych.

„Przyszłość prasy rolniczej to wydania ogólnopolskie, które będą zawierać mutacje regionalne. Taka forma pozwoli nie tylko zaplanować kampanię ze wsparciem w wybranych regionach, ale przyczyni się do poprawy efektywności kosztowej. Rolnicy to grupa mieszkająca w regionach, dla których liczy się przede wszystkim społeczność lokalna”.

Drugim istotnym czynnikiem, który już nabiera znaczenia przy planowaniu kampanii skierowanych do średnio- i wielkoobszarowych rolników, to przynależność tytułu do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Pozwala to na weryfikację nie tylko nakładów danych tytułów, ale również na weryfikację deklarowanego zasięgu geograficznego.

Kolejnymi zmianami jakie wpłyną na planowanie mediów będzie rozwój wskaźników. Oprócz tradycyjnych, takich jak efektywność kosztowa w dotarciu do tysiąca, coraz popularniejsze będą także wskaźniki specjalnie stworzone na potrzeby branży, takie jak koszt dotarcia z przekazem do jednego hektara.

Rolnictwo to cechy funkcjonalne, na emocje przyjdzie czas

Marcin Chrobot zauważa, że w najbliższym czasie, w rozwiniętych segmentach rolnictwa np. Środki Ochrony Roślin, Maszyny i Urządzenia rolnicze zdecydowanie większe znaczenie w pozycjonowaniu marki będą nabierały atrybuty związane z tożsamością marki. W sektorze firm wchodzących w szczególności finansowych wyróżnienie powinno następować głównie na poziomie cech funkcjonalnych. Należy jednak pamiętać, że rolnictwo w polskich warunkach to stosunkowo turbulentny rynek i w tym kontekście strategia powinna być dynamiczna i aktywnie reagująca na fazy rozwoju życia rynku.

Jak trendy dominują w badaniach rolników?

Jaki jest świat widziany oczyma współczesnego polskiego rolnika? Czy rzeczywiście polski farmer nie jest na czasie – żyje w ciemnocie i zacofaniu? Oto kilka z pytań które postawił sobie Sebastian Nowacki – Prezes zarządu ABM Agencji Badań Marketingowych – w trakcie prezentacji na III Konferencji Marketingu w Rolnictwie, która odbyła się 1 marca br. w Warszawie. By to sprawdzić zrealizowano projekt, który w zakresie merytorycznym czerpie wprost z technik stosowanych w socjologii wizualnej. Polskich farmerów poproszono o sfotografowanie swojego życia przez tydzień „to co jest dla Was najważniejsze, prawdziwe życie”. Otrzymano fotografie obrazujące rzeczywistość polskich rolników gdzie wszystko i wszyscy (włącznie z dziećmi i zwierzętami) mają swoje konkretne miejsce. Obrazy są, nie udawane, bez autokreacji, rzeczywiste.

Na pierwszym miejscu farmerzy podkreślają codzienną, ciężką pracę fizyczną wszystkich członków gospodarstwa. Ale coraz częściej widzimy maszyny i technikę, które pomagają w tej pracy – jest to najnowszy sprzęt w większości zakupiony ze środków sapardowskich, który jednocześnie dowartościowuje i jest wyznacznikiem statusu dla posiadaczy. Edukacja dla młodych rolników to taki sam cenny towar jak dla ich miejskich rówieśników. Rolnicy są świadomi nadchodzących zmian – trzeba będzie „kafelkować obory”, „dokupować ziemię”, „brać kredyty na rozwój”. Zmienił się język właścicieli gospodarstw – czyż nie brzmi on jak język normalnych, miejskich biznesmenów?: „(...) mamy zbyt mały zysk względem nakładu pracy i pieniędzy i dlatego trzeba to rozwijać żeby był większy kapitał do obracania i żeby spłacić kredyty i rozwijać się później z własnych środków...”.

Sebastian Nowacki zapowiedział kontynuację projektu w celu zweryfikowania wpływu takich zmiennych jak: regionalność; typ produkcji; pora roku. Dzięki temu na rynku pojawi się produkt do badania wartości i postaw polskich mieszkańców wsi (bagatela – 10 milionów osób!). Jest to także doskonałe pogłębienie uzyskanych danych w badaniach segmentacyjnych oraz materiał pozwalający optymalizować komunikację marketingową do tej grupy docelowej (poprzez odkodowanie istotnych słów-obrazów kluczy).

Na polskiego rolnika patrzy się poprzez stereotypy związane z byciem „z poprzedniej epoki” a „wcale nie jest tak źle z naszymi rolnikami. Nie dość że idą do nich duże pieniądze to jeszcze jest to ogromna ilość ludzi nie objętych żadnymi działaniami marketingowymi. Kto będzie pierwszy w tym segmencie ten małym kosztem osiągnie pozycję lidera” – stwierdza na koniec Sebastian Nowacki.

IV Konferencja komunikacji marketingowej w rolnictwie

martin jacob 4 konferencja komunikacji marketingowej w rolnictwie

W 2008 roku Marek Sawicki ówczesny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi objął patronatem kolejne wydarzenie skierowane do środowiska marketingu rolniczego. Konferencja została podzielona na dwie sesje, a we wstępie Remigiusz Chrzanowski (doradca, Martin & Jacob) interesująco opowiadał nt. szans biznesowych jakie rodzą się na rynku rolnym.

W sesji pierwszej znalazły się trzy wystąpienia:

 1. Marketing rolniczy – to tylko reklama czy może coś więcej? Michał Fogg, PSOR
 2. Prasa rolnicza – najpopularniejszy kanał komunikacyjny. Realna potrzeba czy konieczność? Joanna Nogieć, Martin & Jacob
 3. Internet – medium o rosnącej sile dotarcia. Piotr Walicki, farmer.pl

W sesji drugiej można było usłyszeć:

 1. „Pani - czy mam go wpuścić czy psami poszczuć”- Perypetie badacza w badaniach marketingowych.Karolina Tomczyk i Piotr Chojnowski, P&P Consulting
 2. Rynek ciągników rolniczych na przestrzeni lat 2005 – 2007, na podstawie Agritrac. Mariusz Chrobot, Martin & Jacob
 3. Praktyczna wiedza - Opinie rolników na temat technologii GMO. Główni gracze, struktury rynkowe pestycydów i nawozów. Andrzej Wojtuń, Martin & Jacob

Konferencja marketingu rolnego zakończyła się po kilku intensywnych godzinach prezentacji, a uczestniczy mogli skorzystać z przygotowanego lunchu i oddać się wymianie doświadczeń w zakresie agro marketingu.

AgroKonferencja 2008

W czerwcu 2008 roku Marcin Chrobot, Martin & Jacob sp. z o.o. oraz Robert Gabarkiewicz, Monsanto Polska sp. z o.o. prezentowali ciekawe wystąpienie podczas wydarzenia AgroKonferencja. W wystąpieniu "Przydatność nowoczesnych technologii GMO w Polsce i opinie producentów rolnych na ich temat." przedstawili opinię producentów rolnych na temat zagadaniania GMO. Z prowadzonych badań wynika, że wiedza rolników na temat roślin genetycznie modyfikowanych jest duża. Dotyczy to zarówno segmentu gospodarstw o mniejszym areale (10-49 ha UR) jak i producentów rolnych posiadających 50 i więcej ha UR. Nie zmienia to jednak faktu, że zdecydowana większość badanych opowiada się za szerszym dostępem do obiektywnej informacji, który ich zdaniem powinno zapewnić państwo polskie. Z prezentacji dowiedzieliśmy się również czy i ewentualnie jakie korzyści zdaniem respondentów niesie uprawa roślin genetycznie modyfikowanych oraz na co szczególnie zwracają uwagę rolnicy w kontekście GMO.

Konferencja marketingu rolniczego „Rolnictwo Internetowe”

W 2014 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwsza w Polce agencja marketingu rolniczego Martin & Jacob zorganizowała konferencję dedykowaną nowym kanałom komunikacji z rolnikiem.

martin jacob rolnictwo internetowe I konferencja

Konferencja „Rolnictwo Internetowe” ma na celu promocję szerokiego i szybkiego dostępu do informacji tworzonej w Internecie przez przedstawicieli branży, decydentów, jak i samych rolników w celu efektywniejszego gospodarowania i rozwoju sektora. Współczesne rolnictwo związane jest bezpośrednio z rozwojem nowoczesnych technologii – również teleinformatycznych, które coraz częściej są obecne w procesie produkcji rolnej.

Konferencja została zorganizowana wraz z partnerami Agrofoto.pl: TNS, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, AdAgri, Goldbach Audience, Gemius. Konferencja marketingu rolniczego - informacje

Program konferencji zawierał tematykę:

 1. Prawdziwy obraz polskiego rolnictwa – Agrofoto.pl
 2. Kim jest rolnik korzystający z Internetu? Profil rolnika internauty – TNS
 3. Standardy i dobre praktyki w komunikacji internetowej także z rolnikiem – IAB Polska
 4. Działania w sieci, korzyści w świecie realnym – model ROPO – AdAgri
 5. Rolnik w internecie – gdzie go szukać i jak zdobyć jego uwagę – Goldbach Audience
 6. Wiedza źródłem przewagi konkurencyjnej – badania w Internecie – Gemius
 7. „Rolnictwo internetowe” oczami rolników – Martin & Jacob

Patronat merytoryczny nad konferencją objął Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Agro Online Maraton - AdAgri Online Marathon

W samym centrum pandemii na przełomie listopada i grudnia 2020 roku Martin & Jacob zainicjował wydarzenie online, którego realizacją zajęła się agencja reklamowa AdAgri. AdAgri prowadzi rolnicze kampanie reklamowe oraz zintegrowana komunikacją marketingową w sektorze agro. Przez 5 dni słuchacze mogli zapoznać się z darmowymi szkoleniami prezentowanymi w 10 blokach.

Każde szkolenie dotyczyło marketingu rolniczego i rozwijającego się online marketingu w branży agro.

- Od niespełna 20 lat nasza grupa Martin & Jacob specjalizuje się w marketingu rolniczym. Tą konferencją chcemy pokazać jak ważne w budowie reklamy rolniczej jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji przy wsparciu konwencjonalnych i sprawdzonych od lat metod. Cieszę się, że jej zapowiedź wzbudziła tak duże poparcie i zainteresowanie branży agro – tak mówił na temat Konferencji Online Marketingu w rolnictwie Jacek Kwiatkowski, obecny prezes zarządu AdAgri

Konferencja marketingu rolniczego, Wrocław 2023

W 2023 r. odbędzie się jubileuszowe wydarzenie poświęcone branży agro marketingu. W 20 rocznicę pierwszej konferencji marketingu rolniczego - „Konferencja komunikacji marketingowej w rolnictwie”. Będzie to zupełnie inne spojrzenie na marketing rolniczy, który na przestrzeni dwóch dekad mocno się rozwinął, ale nadal bardzo silnie zakorzeniony jest w prawdziwych realiach prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Tak jak pisaliśmy w wielu artykułach – jeszcze na początku lat dwutysięcznych – Rolnictwo nie jest monolitem, choć rolnicy mają wiele wspólnych wyzwań, to każdy rodzaj produkcji cechuje się swoją specyfiką, a tym samym modelem marketingowym. Uwidaczniają to nie tylko badania marketingowe prowadzone z rolnikami, ale przede wszystkim wyniki zrealizowanych setek kampanii reklamowych, które na przestrzeni 20 lat pokazują co się sprawdza lepiej. Mottem jubileuszowej konwencji agro marketingu jest „Zrównoważony marketing rolniczy w zrównoważonym świecie rolniczym”. Już dziś można powiedzieć, że będzie to konferencja nietypowa, bardzo praktyczna, będzie łączyła wszystkie środowiska i postara się sprostać różnym potrzebom.

#Organizacja konferencji rolniczych, #Projekt organizacji AGROkonferencji, #Zasady organizacji AGROkonferencji, #Realizacja AGROkonferencji, #Patronat nad konferencją rolniczą, #Konferencje rolnicze w Polsce

23 października 2023 r.
Hotel Marriott Warszawa

Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z programem jubileuszowej konferencji marketingu rolniczego. Jest to to już V wydarzenie z cyklu Konferencja Komunikacji Marketingowej w Rolnictwie. Bieżąca edycja porusza aspekty sztucznej inteligencji, a gościem specjalnym konferencji jest prof. Andrzej Dragan. Konferencję prowadzi Arkadiusz Wódkowski. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest limitowana. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie: https://martin-jacob.com/konferencja-marketingu-rolniczego-2023