Kontakt

Martin & Jacob Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 14D
53-609 Wrocław

Tel. +48 71 79 20 690
Fax +48 71 34 97 335

e-mail: sekretariat(at)martin-jacob.com

NIP: 894 27 55 748
REGON: 932 898 353

KRS: 0000159028, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał założycielski: 50 000 zł