Aktualność

Młody rolnik

31 maj 2015

Najczęściej rolnicy chcący skorzystać z projektu „Młody Rolnik” to mężczyźni w wieku 18-25lat (71% badanych),  co potwierdza utrzymującą się tendencje z  poprzednich lat, w której to właśnie rolnicy w tej kategorii wiekowej byli najczęściej beneficjentami projektu.

38%  badanych deklaruje, że chce przejąć gospodarstwo po rodzicach. Biorąc pod uwagę, że takich osób  między 18-25 rokiem życia jest  43%  może to  świadczyć o tym, że młodzi rolnicy chcą pozostać na gospodarstwie rodziców.

Z przyczyn formalnych żeby skorzystać z dopłaty, należy posiadać (albo zadeklarować chęć zakupu) średnio ok. 10, 5 ha ziemi. Młodzi rolnicy planują również rozwijać gospodarstwo, najwięcej rolników posiadających między  11 - 20 ha, chce kupić ziemię ze środków z programu (65%). Deklaracja zakupu ziemi wśród rolników, już posiadających określony areał ziemi, świadczy o chęci rozwoju gospodarstwa. 

Dwa główne profile produkcji jakimi zajmują się rolnicy deklarujący udział w projekcie to uprawa zbóż(36%) i hodowla bydła(32%),  otrzymane środki rolnicy  przeznaczą na powiększenie areału oraz zakup maszyn – szczególnie nowych ciągników.

Co piąty badany planuje powiększyć posiadany areał ziemi i chce sfinansować tą inwestycję dzięki dofinansowaniu z programu Młody Rolnik. Bez względu na wielkość posiadanego areału jest to najpopularniejszy cel, na który rolnicy planują przeznaczyć uzyskane środki.

Po zakupie ziemi, zakup ciągnika (nowego lub używanego) jest drugą najczęściej wskazywaną kategorią. 10% z badanych chce kupić ciągnik nowy i przeznaczy na ten cel wszystkie środki z programu Młody Rolnik.

Zakup ciągnika jest najpopularniejszy w przypadku rolników w dwóch kategoriach dochodów do 2 000 zł i powyżej 8 000 zł.

W przypadku kiedy liczba chętnych przekroczy założoną ilość wniosków, na które można przyznać fundusze, to wykształcenie będzie jednym z czynników branych pod uwagę, przy rozdzielaniu środków. Osoby z wyższym wykształceniem będą miały dodatkowe punkty. Rolnicy z wykształceniem wyższym stanowili w badaniu 26%.

Pobierz jako PDF