sondaże i panele

Sondaże i panele

Sondaże jakie prowadzimy na zlecenie Klientów wśród rolników lub producentów i dystrybutorów związanych z branżą rolniczą bazują na technikach ilościowych. Zazwyczaj realizujemy je w wyspecjalizowanym studiu CATI. Sondaże mogą być prowadzone również za pośrednictwem Internetu (CAWI). Wówczas korzystamy z portalu branżowego przeznaczonego dla rolników. Martin & Jacob zarządza tym portalem.

Sondaże prowadzone za pośrednictwem ankiety (bez udziału ankietera jako osoby pośredniczącej) są znacznie tańsze niż standardowe badania oparte na wywiadach kwestionariuszowych. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ilość danych będzie nieco mniejsza niż w wypadku wywiadów.

Sondaże możemy także prowadzić wykorzystując panel producentów rolnych. Panel to baza danych, w której przechowujemy dane kilkunastu tysięcy rolników. Jest to ilość, która znacznie przekracza wielkość, największej nawet, próby badawczej. Z naszej bazy losujemy respondentów do próby reprezentatywnej dla populacji ze względu na pożądane przez Klienta cechy. Na przykład: wielkość areału, wiek rolnika, jego wykształcenie i płeć, dominujący rodzaj produkcji rolnej, park maszynowy oraz cechy społeczno – demograficzne.

Sondaż oparty na próbie pobranej z Panelu, to bardzo dobry sposób, aby firma produkująca, na przykład, środek do zwalczania insektów rzepaku w krótkim czasie mogła poznać aktualne opinie rolników lub określić potencjał rynkowy produktu w perspektywie, przykładowo, najbliższych pięciu lat.