desk research

Desk research

Alternatywę dla badań ilościowych i jakościowych stanowi rozbudowana analiza danych wtórnych (tzw. badania gabinetowe – desk research). 

Integrujemy w nich informacje rozproszone po różnych, niepowiązanych ze sobą źródłach wiedzy. W ten sposób jesteśmy w stanie opisać wiele zjawisk występujących w rolnictwie i efektywnie odpowiedzieć na pytania i problemy Klienta.

W badaniach typu desk research korzystamy z dostępnych, oficjalnych zbiorów danych. Gromadzą je, między innymi, GUS, MRiRW, agencje państwowe i samorządowe. Dodatkowo wykorzystujemy unikalne źródła, których odnalezienie wymaga żmudnych zabiegów.

Rozwiązując problem klienta korzystamy wówczas ze wszystkich dostępnych źródeł informacji. Są to między innymi:

·         oficjalne statystyki

·         raporty i opracowania publikowane w efekcie badań zamawianych przez instytucje i agendy rynku rolnego

·         informacje medialne (publikowane na tradycyjnym rynku wydawniczym oraz w sieci)

·         książki i periodyki poświęconych zagadnieniom polskiego rolnictwa i rynków z nim powiązanych

·         informacje gromadzone i udostępniane przez agencje badawcze i banki danych

·         sprawozdania i rankingi