badania jakościowe

Badania jakościowe

Wiele problemów nie poddaje się metodom pomiaru jakie stosujemy w badaniach ilościowych. 

Raport z badań złożony z miar i wskaźników statystycznych nie zawsze jest najlepszą metodą rozwiązania problemu marketingowego. Możemy, na przykład, łatwo policzyć ilu rolników zna daną markę. Ale wyobrażeń rolnika, dzięki którym wykreujemy dobrą reklamę policzyć się już nie da. Oto przykłady problemów, które lepiej jest poddać analizie jakościowej:

- wyobrażenia rolników na temat świata, wsi, rolnictwa i ich gospodarstw,

- sposób postrzegania symboli stosowanych w przekazie reklamowym,

- głębokie motywacje do podejmowania określonych decyzji rynkowych lub ich zaniechania.

Stosowanie technik jakościowych rekomendujemy szczególnie przy badaniu następujących obszarów:

- emocje rolników ujawniane w reakcji na zabiegi reklamowe, 

- wyobrażenia na temat marek i produktów,

- głęboko ukryte, często nieuświadomione motywy oraz przyczyny konkretnych zachowań rynkowych,

- konieczność rozpoznania nowych rynków i nowych zjawisk, 

- tworzenie nowych zastosowań dla istniejących produktów oraz nowych produktów dla niezaspokojonych potrzeb,

- rekonstrukcja stereotypów i wzorów myślenia,

- sposoby oceniania rzeczywistości, kryteria ocen i akceptowane wzory argumentacji.