badania ilościowe

Badania ilościowe

Badania ilościowe oferujemy wówczas, gdy trzeba wyliczyć statystyczne wskaźniki obrazujące to co robią i jak myślą producenci rolni, firmy zaopatrujące rolnictwo, klienci branży rolniczej.

Jak liczna część rolników zna markę X? Jaki udział w rynku nawozów posiada marka Y? Ile średnio opakowań produktu firmy Z kupują klienci jej konkurenta rynkowego? W badaniach ilościowych udzielamy odpowiedzi na te pytania, jak i na wiele innych. Informacje takie mają kluczowe znaczenie dla służb marketingowych każdej firmy.

Obszar zastosowania badań ilościowych jest bardzo szeroki. Można badać, na przykład, zachowania rolników związane z zakupem (maszyn, środków ochrony, materiału kwalifikowanego, nawozów ect.) oraz zachowania producentów i dystrybutorów tych produktów. Badania ilościowe mogą mieć charakter syndykatowy, panelowy, omnibusowy lub unikatowy (ad-hoc). 

W badaniach ilościowych mierzymy wartości konkretnych cech, a następnie wyrażamy zjawiska i procesy rynkowe pod postacią wskaźników statystycznych: liczebności, procentów, średnich, korelacji i wielu innych. 

Dzięki temu możemy pytać także o przyczyny takich zjawisk jak np. powody wyborów dokonywanych przez rolników lub wielkości zakupów. Po rozpoznaniu przyczyn konkretnego zachowania możemy prognozować przebieg tego zachowania w przyszłości. Ma to niezwykle istotne znaczenie szczególnie na rynkach rolnych, gdzie pogoda potrafi zepsuć wszelkie prognozy.

Badania ilościowe realizowane są za pomocą wielu różnych technik rejestracji danych. Najpopularniejszymi są kwestionariusze: wywiadu i ankiety, których realizację w gospodarstwie rolnym lub w siedzibie firmy wspomagamy komputerowo (CAPI). Można je również przeprowadzać przez telefon (CATI) lub Internet (CAWI).