FarmersInsigt

FarmersInsigt

FarmersInsigt to badanie jakościowe. Martin & Jacob wykorzystuje w nim całe swoje doświadczenie zdobyte w badaniu rynku rolnego  oraz wiedzę na temat chłopów, producentów rolnych i farmerów. 

Wiedzę tę Agencja zgromadziła w wyniku wielu projektów realizowanych na obszarach wiejskich. Zasoby wiedzy wykorzystywane w FarmersInsigt dotyczą przede wszystkim dwóch podstawowych elementów kultury wiejskiej: głębokiej symboliki związanej z rolnictwem i chłopskiego świata wartości.

Zestaw problemów marketingowych jakie Klient może rozwiązać za pośrednictwem FarmersInsigt dotyczy szeroko rozumianej reklamy oraz treści, które do rolników kierowane są za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Badanie może dotyczyć między innymi:

- poziomu zrozumienia i akceptacji treści oraz obrazów zawartych w reklamie,

- poszukiwania symboliki, która najlepiej, zdaniem rolników, pasuje do przekazywanych treści,

- sposobów argumentacji stosowanych w przekazie,

- mocnych i słabych stron czasopism rolniczych,

- potrzeb informacyjnych czytelników prasy rolniczej,

- odbioru reklam,

- symboliki wybranych elementami wizerunku przedsiębiorstwa.