agrominibus

AgroMiniBus

AgroMiniBus to badanie typu omnibusowego. Realizowane jest na populacji producentów rolnych, którzy specjalizują się w uprawach nie wymagających dużej powierzchni areału. 

Martin & Jacob realizuje badanie w cyklu półrocznym wykorzystując sezonowość w produkcji rolnej. Badanie ma charakter ilościowy. W jego wyniku Zamawiający otrzymują raport składający się z dwóch części:

- ogólnej - charakterystyka rolników oraz opis ich gospodarstw rolnych

- szczegółowej - rozkłady odpowiedzi na pytania zamówione przez Klienta oraz, dodatkowo, bardziej zaawansowane analizy ewentualnych związków jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi cechami.

Badanie jest realizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowej, dobieranej w schemacie warstwowym nieproporcjonalnym. Nieproporcjonalność polega na zwiększaniu wielkości tych kategorii producentów, które mają stosunkowo niski udział w całej populacji rolników. 

Informacje zbierane są z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CAPI), osobiście z właścicielami lub współwłaścicielami, w siedzibie wylosowanego gospodarstwa rolnego.

Badaniu poddane są trzy grupy rolników:

- ogrodnicy,

- sadownicy,

- przedstawiciele specjalnych działów produkcji rolnej.