agromind

AgroMind

AgroMind to rozwiązanie oparte na różnorodnych technikach badawczych, dopasowanych do specyfiki problemu marketingowego Klienta. Jest to badanie, które pozwala na minimalizację kosztów po stronie Zamawiającego.

Rekomendujemy je w sytuacji, gdy trzeba poddać szybkiemu, wstępnemu  rozpoznaniu koncept produktu, usługi lub rozwiązania marketingowego adresowanego do rolników. Badanie takie pozwala, przy niewielkich kosztach stanowiących równowartość jednej grupy fokusowej, uzyskać cenne informacje. Bazują one na opiniach i ocenach, jakie rolnicy formułują w badanej kwestii.

AgroMind realizujemy metodami jakościowymi na odpowiednio dobranej grupie. Wyboru respondentów dokonujemy z uwzględnieniem specyfiki segmentacyjnej i rynkowej, dopasowanej do charakteru danego problemu.

Badanie może być prowadzone w trybie ciągłego panelu eksperckiego. Wówczas wybrana grupa rolników ocenia zmiany jakich Klient dokonuje w koncepcie produktu czy rozwiązania. W takiej sytuacji badanie, mimo jakościowego charakteru, opiera się na powtarzalnych technikach zbierania informacji