AgriTrac

AgriTrac

AgriTrack to badania realizowane przez Martin & Jacob w trybie ciągłym. Dane do badania pochodzą z ogólnokrajowego rejestru CEPiK oraz jego odpowiedników w krajach Europy Centralnej i Wschodniej . 

Specjalna aplikacja stworzona i rozwijana przez Martin & Jacob umożliwia ściąganie wszelkich dostępnych danych na temat ciągników i przyczep kupowanych przez rolników. 

Dane kolekcjonujemy od chwili włączenia naszego rolnictwa w obszar Wspólnej Polityki Rolnej.

AgriTrac umożliwia również przeprowadzanie wielu analiz rynkowych. Ponadto oferujemy syntetyczne, cykliczne raporty opisujące sytuację na rynku ciągników i przyczep w Polsce. Istnieje oczywiście możliwość opracowywania raportów specjalnych, uwzględniających zapytania jakie Klient skieruje do naszej bazy.

Ciągnik jest podstawowym elementem parku maszynowego każdego gospodarstwa rolnego. Z tej racji ilość i charakterystyka ciągników w gospodarstwie to dobry wskaźnik jego kondycji oraz innych parametrów ekonomicznych i produkcyjnych. Zmiany na rynku ciągników i przyczep (na przykład w powiązaniu ze zmianami areału) to dobry wskaźnik wielu procesów występujących w całym rolnictwie.