agrinet24.pl

Agrinet24.pl

Agrinet24.pl jest realizowany za pośrednictwem aplikacji internetowych. Korzystając ze specjalnie do tego celu stworzonego interfejsu, rolnicy – internauci, których wybieramy w sposób losowy do badania, mogą:

- odpowiadać na skategoryzowane pytania wywiadu kwestionariuszowego,

- brać udział w grupowej dyskusji,

- oceniać wszystkie elementy oferty lub przekazu reklamowego, które dają się przedstawić w postaci wizualnej lub dźwiękowej.

Agrinet24.pl polecamy we wszystkich tych sytuacjach, gdy komunikacja marketingowa lub sprzedaż ma być prowadzona z producentami rolnymi właśnie za pośrednictwem sieci.

Narzędzie wykorzystywane jest w rozwiązywaniu problemów marketingowych w takich obszarach jak:

- reklama adresowana do rolników,

- zachowania konsumenckie na rynkach maszyn i urządzeń, nawozów i środków ochrony roślin,

- opinie o konkurentach,

- ocena poszczególnych wymiarów i cech produktów sprzedawanych rolnikom,

- analiza czynników wpływających na satysfakcje i lojalność rolników jako klientów i kontrahentów.