Agribus 15+

Agribus 15+

Agribus to badanie typu omnibusowego realizowane na populacji producentów rolnych specjalizujących się w produkcji roślinnej, zwierzęcej lub mieszanej. 

Wywiady przeprowadzane są w gospodarstwach o areale minimum 15. hektarów. Ten segment rolników jest niezwykle istotny dla wszystkich firm, które są powiązane z rolnictwem. Nie są to bowiem małe gospodarstwa rolne, ale produkcyjne podmioty gospodarcze. 

Tacy rolnicy to atrakcyjny partner dla każdego biznesu związanego z rynkiem rolnym. 

Badanie ma charakter ilościowy. W jego wyniku Zamawiający otrzymują raport składający się z dwóch części:

- ogólna - charakterystyka rolników oraz opis ich gospodarstw rolnych

- szczegółowa - rozkłady odpowiedzi na pytania zamówione przez Klienta oraz, dodatkowo, bardziej zaawansowane analizy ewentualnych związków jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi cechami.