segmentacja

Segmentacja

Segmentacja polega na optymalnym dopasowaniu oferty do oczekiwań tych grup klientów, których chcemy obsługiwać. Poprzedza proces różnicowania i pozycjonowania produktów i usług oferowanych na rynku. Jest koniecznym warunkiem skutecznie prowadzonej promocji i komunikacji reklamowej.

Badania segmentacyjne realizowane są metodami ilościowymi, na dużych, losowych i reprezentatywnych próbach. W procedurach wyodrębniania i profilowania segmentów stosujemy zaawansowane modele wielowymiarowej analizy statystycznej.

Badania segmentacyjne rekomendujemy szczególnie przy następujących problemach marketingowych:

- ogólna charakterystyka rynku i występujących na nim podziałów według (na przykład): areału, typu produkcji, zakupów i sposobów zaopatrzenia ect.

- zrozumienie przyczyn, jakie powodują takie, a nie inne zachowania rolników, a także powodów zróżnicowania preferencji w zakresie poszczególnych obszarów marketing-mix,

- wyprofilowanie produkcji lub usług w sytuacji gdy firma nie może już obsługiwać wszystkich kategorii gospodarstw rolnych i dostarczać pełnego asortymentu produktów lub usług, lub sama wybiera strategię specjalizacyjną,

- zróżnicowanie zachęt marketingowych i dopasowanie ich do zyskowności wyodrębnionych grup producentów rolnych,

- identyfikacja potrzeb rolników przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek,

- konieczność zmiany strategii lub modelu biznesowego.