satysfakcja i lojalność

Satysfakcja i lojalność

Badania satysfakcji i lojalności rekomendujemy w różnych sytuacjach problemowych. Na przykład:

- wejście na nowy rynek lub wprowadzenie nowego produktu na rynek już istniejący,

- planowana zmiana strategii cenowo – jakościowej,

- wprowadzanie strategii rozszerzenie wielkości rynku lub intensywności zakupów,

- zauważalny spadek sprzedaży wśród rolników lub w wybranych kategoriach gospodarstw rolnych,

- pojawienie się nowych konkurentów na rynku zaopatrzeniowym rolnictwa lub obniżenie kosztów wejścia na rynek,

- konieczność wzmocnienia więzi z wybranymi grupami producentów rolnych,

- planowana ocena efektywności działu sprzedaży i działu marketingu,

- ocena mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa w kontekście wartości cenionych przez klientów.