reklama i promocja

Reklama i promocja

Wykorzystywanie przekazów reklamowych w komunikacji marketingowej to podstawa uzyskania przewagi nad konkurencją. Ale tworzenie reklamy adresowanej do rolników nie jest takie proste. Z jednej strony poszukują oni nowoczesnych i skutecznych rozwiązań. Z drugiej, odwołują się do świata tradycyjnych wartości. Stąd wynika waga, jaką w badaniach reklamy i promocji Martin & Jacob przykłada do właściwego zaprojektowania prób i doboru metod. 

Badania reklamy prowadzimy z zastosowaniem jakościowych i ilościowych metod badawczych. Przy wyborze metody lub konieczności ich połączenia zawsze kierujemy się specyfiką problemu marketingowego naszego Klienta.

Badania reklamy i promocji obejmują takie obszary jak:

- analiza zasięgu oddziaływania mediów adresowanych do rolników,

- analiza atrakcyjności symboliki i skuteczności argumentacji stosowanej w reklamach ,

- czytelność przekazu reklamowego

- efektywność marketingowych zachęt stosowanych w promocji maszyn i urządzeń rolniczych,

- komunikatywność  reklamy oraz poziom jej dopasowania do specyfiki wybranego rynku docelowego,

- wpływ zastosowanego przekazu reklamowego na konkretne zachowania zakupowe rolników,

- skuteczność różnych sposobów reklamowania nawozów, materiału siewnego oraz środków ochrony roślin.