preferencje i motywacje

Preferencje i motywacje

Martin & Jacob oferuje badania motywacji i preferencji rolników dokonujących wyboru pomiędzy różnymi produktami i usługami. 

Badania, które realizujemy w tym obszarze mogą mieć charakter ilościowy, jakościowy lub mieszany. Wszystko zależy od charakteru danych jakie chce zdobyć nasz Klient oraz szczegółowego zakresu problemu marketingowego. 

Badanie motywacji i preferencji wchodzi w skład większości projektów związanych z: segmentacją, lojalnością, rozpoznaniem rynku lub wprowadzeniem nowego produktu.

Badania te realizujemy również jako samodzielne, pogłębione projekty, szczególnie wówczas gdy Klientowi zależy, na przykład, na:

- rozpoznaniu ukrytych motywacji i głębokich, czasami nieuświadomionych struktur preferencyjnych (np. badania marki) zazwyczaj realizowane w oparciu o metody jakościowe,

- rekonstrukcji wielowymiarowego układu cech danego produktu w sytuacji gdy producent tworzy nowe kombinacje wybranych elementów jakości danego produktu (przydatne na przykład przy konstruowaniu asortymentu nowych odmian materiału siewnego) realizowanej przy pomocy techniki Conjoint,

- analizie uwarunkowania procesu decyzyjnego w różnych branżach rolniczych (maszynowa, chemiczna, roślinna, zwierzęca ect.).