potrzeby konsumenckie i zachowania rynkowe

Potrzeby i zachowania

Wiedza o tym jak rolnicy się zachowują na rynku jako inwestorzy i jako konsumenci ma kluczowe znaczenie dla firm zaopatrujących rolnictwo. 

Badania zachowań konsumenckich jakie oferuje Martin & Jacob dostarczają informacji niezbędnych zarówno przy modyfikowaniu cech produktów jak i organizowaniu systemu dystrybucji. 

Badania zachowań konsumenckich prowadzimy zazwyczaj w schemacie dwuetapowym: najpierw realizowane jest jakościowe badanie rozpoznawcze, a następnie badanie diagnostyczne wykorzystujące techniki ilościowe. Na pierwszym etapie rozpoznajemy struktury motywacyjne zachowań rolników wobec danej grupy produktów. Wiedza ta jest niezbędna do interpretacji wartości konkretnych wskaźników behawioralnych. Wskaźniki te wyliczamy na podstawie pomiarów w badaniu ilościowym (drugi etap).

W ramach tego typu badania analizujemy szczególnie:

- strukturę potrzeb gospodarstwa rolnego w zakresie produkcji bieżącej oraz inwestycji długookresowych we wszystkich wymiarach zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży,

- przebieg procesu decyzyjnego w różnych branżach rolniczych i nawozów,

- korzystanie ze wsparcia w zarządzaniu i finansowaniu produkcji rolnej,

- sposób eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych,

- wybory pomiędzy różnymi systemami zaopatrzenia gospodarstwa rolnego i zbytu produkcji,

- poszukiwanie i wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy rolniczej.