ceny

Ceny

Cena to podstawowy instrument zarządzania rynkiem, również rynkiem rolnym. Badania cenowe prowadzone wśród producentów rolnych mogą dotyczyć zarówno produkcji rolnej jak i sprzedaży płodów. Badania oferowane przez Martin & Jacob prowadzimy na dwa różne sposoby. Są to:

- testy cenowe (np. test wrażliwości cenowej). Pozwalają ustalić progi dla ceny minimalnej, maksymalnej oraz przedziału ceny optymalnej (akceptowalnej przez konsumenta i opłacalnej dla przedsiębiorstwa). Najczęściej łączone z wyznaczaniem wartości wskaźników cenowej elastyczności popytu (lub elastyczności krzyżowej). Wskaźniki te są niezbędne przy ustalaniu prognozy rynkowej dla danego produktu.

- badania kontekstowe (m.in. z zastosowaniem techniki Conjoint). Tutaj cena jest jednym z elementów modelu biznesowego przedsiębiorstwa zaopatrującego rolnictwo. Badania te szczególnie polecamy firmom, które chcą u siebie wdrożyć alternatywne modele cenowo – jakościowe. Badania kontekstowe mogą się ponadto okazać przydatne przy tworzeniu różnych modeli skupu płodów rolnych, w których cena oferowana rolnikowi jest tylko jednym z wielu elementów systemu kontraktacyjnego (poza wolumenem produkcji, zasadami dostawy, cechami fizycznymi płodów ect.)

Badania cenowe realizujemy jako samodzielne projekty, w których cena jest podstawowym elementem problemu marketingowego Klienta. Polecamy je także jako element składowy badań segmentacyjnych, behawioralnych oraz badań wizerunkowych.