Aktualność

Profil socjodemograficzny wsi

16 wrzesień 2014

Fot. tomek6620 | agrofoto.pl

Właścicielami gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż 15 ha są dziś przede wszystkim mężczyźni. Większość z nich ukończyła już czterdziesty rok życia i posiada wykształcenie rolnicze. W decyzjach dotyczących zarządzania gospodarstwem wspierają ich małżonki – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Martin & Jacob, w ramach projektu Agribus 2013.

Zarządzenie gospodarstwem wspólnie z małżonką bądź małżonkiem deklaruje dziś 55 proc. przebadanych właścicieli gospodarstw rolnych, 41 proc. robi to samodzielnie, a niespełna 2 proc. korzysta z pomocy zarządcy specjalisty. Średni areał użytków rolnych (bez lasów, łąk i pastwisk) wynosi aktualnie 32,71 ha. Są to przede wszystkim gospodarstwa małe i średnie, od 15 do 29 ha (67 proc.). Kolejną w kolejności grupę stanowią te o powierzchni od 30 do 49 ha (19 proc.). Gospodarstw, które liczą sobie 50-99 ha jest zaledwie 9 proc., zaś tych największych, przekraczających 100 ha, niespełna 5 proc.

Najwięcej gospodarstw rolnych przekraczających 15 ha ulokowanych jest w województwach wielkopolskim, mazowieckim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim (w sumie 58 proc.). W uprawach dominuje pszenica ozima, pszenżyto (ozime i jare), żyto, ziemniaki jadalne i kukurydza na zielonkę. Ponad 40 proc. gospodarzy deklaruje też posiadanie krów mlecznych. W 20 proc. gospodarstw występują natomiast tuczniki o wadze 50 kg i więcej.

Dokładnie 20 proc. respondentów zadeklarowało, że przychód osiągnięty z hektara w 2013 roku wynosił do 1000 zł, 15 proc. oszacowało go na poziomie od 1001 do 1500 zł. Więcej niż 1500 zł, ale mniej niż 2000 zł przychodu z hektara osiągnęło 10 proc. przebadanych rolników. Ponad 21 proc. wszystkich respondentów nie potrafiło oszacować przychodów osiągniętych z hektara w 2013 roku.

Pobierz jako PDF