Agribus

Agribus

Agribus  jest to badanie ilościowe typu omnibusowego, prowadzone od 1999 roku.

Badaniem Agribus jest objętych każdorazowo 1000 producentów rolnych posiadających areał upraw powyżej 15 hektarów UR co stanowi reprezentatywną próbę dla terenów rolniczych naszego kraju. Zaletą badania Agribus jest krótki czas realizacji oraz wysoka jakość dostarczonych wyników. Projekt Agribus stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą poznać opinię ogółu rolników na wybrane tematy i do minimum obniżyć koszty uzyskania potrzebnych danych.

Badanie Agribus jest badaniem syndykatowym, co oznacza, że wielu Klientów zadaje pytania, na które odpowiedzi są uzyskiwane podczas jednego badania. Każdy Klient ma możliwość zadania 15 pytań w bloku na wyłączność.

Kwestionariusz składa się z trzech oddzielnych sekcji:

  1. Indywidualne pytania Klienta – wyłącznie do ich wiedzy
  2. Społeczno-ekonomiczna kondycja producentów rolnych
  3. Marketingowe kanały dotarcia do producentów rolnych

Każdy z Klientów kompleksowo uczestniczących w projekcie otrzymuje dwa raporty:

  1. „Agribus – charakterystyka psychospołeczna, opis gospodarstw i kanały dotarcia”.
  2. Opracowanie pytań zamieszczonych przez Klienta na wyłączność.

Przyjęta metodologia gwarantuje uzyskanie miarodajnych i reprezentatywnych wyników.